ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้ารับการประเมิน(สัมภาษณ์)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม หน่วยที่ 1 (เพศหญิง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม หน่วยที่ 2 (เพศชาย)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตารางสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

*** การสอบข้อเขียนวันที่ 7 เม.ย. 2562 นี้ ผู้สมัครสอบทุกท่านจะต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดงตน หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

*** กรณีผู้สมัครค้นหารายชื่อไม่พบ
- จำเป็นต้องค้นหาจากคอมพิวเตอร์ ให้เปิดประกาศรายชื่อแล้วกดปุ่ม ctrl+f  พร้อมกัน แล้วพิมพ์ชื่อหรือนามสกุลลงไป
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป