ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๔ ล้อ และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๖ ล้อ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พร้อมสอบภาคปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง พร้อมสอบภาคปฏิบัติ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก