ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานพิธี (จ่าปี่) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี (จ่าปี่) วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก