ประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง สิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


คลิกทีนี่เพื่ออ่าน ตารางสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตําแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม