ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒธรรม สังกัดสำนักงานปลัดกทระทรวงวัฒนธรรม และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป