ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดจันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน นนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อุบลราชธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดจันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แก้ไขกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2564 )
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สอบวันที่ 21 สิงหาคม 2564 )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกระบี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาญจนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกาฬสินธุ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดกำแพงเพชร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดจันทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยนาท
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชัยภูมิ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดชุมพร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงราย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตรัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตราด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดตาก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครนายก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครปฐม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครพนม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนครสวรรค์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดนราธิวาส
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดน่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบึงกาฬ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดบุรีรัมย์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปราจีนบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพะเยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพัทลุง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเพชรบูรณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแพร่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดภูเก็ต
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมหาสารคาม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยโสธร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดยะลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระนอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลพบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำปาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดเลย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดศรีสะเกษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสกลนคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรปราการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสงคราม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสระบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสิงห์บุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุโขทัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุพรรณบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดสุรินทร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองคาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดหนองบัวลำภู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอ่างทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุดรธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ