ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๔ จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศแผนที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ แผนที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางโดย
1. รถรับจ้างสาธารณะ
2. รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานนีอิสรภาพ
3. รถเมล์ สาย 40, 56, 57, 149, 177, 710
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๑ กรุงเทพมหานคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๒ จังหวัดพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๓ จังหวัดมุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๔ จังหวัดระยอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ ๕ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน